Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud:

Udarbejdede tilbud er gældende i 30 dage, hvilket betyder, at tilbuddet, for at være gældende, skal være accepteret inden periodens udløb. Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er ABC Finmekaniks salgs- og leveringsbetingelser gældende, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Ordrebekræftelse:

Er der uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og købers bestilling, skal køber reklamere senest 4 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsens omfang.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelserne er netto 30 dage med mindre andet er aftalt. ABC Finmekanik forbeholder sig retten til, ved betalingsoverskridelse, at debitere den til enhver tid gældende rente i henhold til renteloven. Hvis købers betalingsevne efter ABC Finmekaniks opfattelse betragtes som væsentligt forringet efter tilbuddets afgivelse, er ABC Finmekanik berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen, inden ordren effektueres.

Leveringsbetingelser:

Forsendelser og forsikringsforhold sker i henhold til Incoterms 2000, og er gældende fra modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis intet andet er aftalt, er leveringen altid EXW Skævinge, hvorfor forsendelse sker for købers regning og risiko.

Returret:

Varer tages ikke retur uden forudgående aftale.

Forbehold:

ABC Finmekanik forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10 % af den aftalte mængde.

Emballage:

Hvis ikke andet er aftalt, fremsendes emnerne emballeret i ABC Finmekaniks standardemballage.

Andre aftaler: 

Andre forpligtelser end ovennævnte er kun bindende for ABC Finmekanik, såfremt de er skriftlige og accepteret af ABC Finmekanik.

Reklamationer: 

Ved levering af produkter er køber forpligtet til, inden det leverede tages i brug, at foretage forsvarlig kontrol senest 5 arbejdsdage fra modtagelse af emnerne. Ved mangler skal køber, skriftligt og uden ophold, reklamere overfor ABC Finmekanik.

Ejendomsforbehold

I henhold til NLM 94 pkt. 25.

Ændringer af leverancens omfang: 

I henhold til NLM 94 pkt. 33-36.

Ansvar for tingskader forvoldt af leverancen efter overtagelse (produktansvar): 

I henhold til NLM 94 pkt. 67.

Ansvarsfrihed (force majeure): 

I henhold til NLM 94 pkt. 68-70.

Lovvalg og værneting:

I henhold til NLM 94 pkt. 71-72.

For ABC Finmekaniks leverancer gælder ovenstående salgs- og leveringsbetingelser suppleret med NLM 94 – ’Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr’. Afvigelser fra ABC Finmekaniks salgs- og leveringsbetingelser og NLM 94 er kun gældende, såfremt det skriftligt er aftalt.​

​Skriv til os​

Har du spørgsmål omkring vores ydelser, så er du velkommen til at skrive til os via nedenstående kontaktformular.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Industrivænget 6B, Meløse, DK-3320 Skævinge | CVR: 38382071| Tlf.: +45 4825 0525 | E-mail: info@abcfinmekanik.dk